Story achievementy:

Ice-Bound - Spusťte Icebrood Saga epizodu Whisper in the Dark, 1 AP

Silence - Dokončete story Silence, 0 AP

What's Left Behind - Dokončete story What's Left Behind, 0 AP

The Wind and Nothing More - Dokončete story The Wind and Nothing More, 0 AP

The Invitation - Dokončete story The Invitation, Mini Almorra Soulkeeper   0 AP

 

Ice Try- Find the Fraenir within 5 seconds after he obscured himself, 3 AP

 • Do 5 vteřin najděte Freanira v rámci story instance The Invitation
 • Po ubrání 90% zdraví se schová za náhodně vybraný ledový sloup
 • Hledejte velkou kouli, ve které hustě sněží (viz druhý obrázek)
 • Po dokončení story lze opakovat standardně pouze na achievementy jen poslední část. Doporučuji plnou partu a vhodné rozmístění. Trocha štěstí samozřejmě neuškodí i tak ;-)

 

Raven Lens Scholar - Find all of Jhavi's Raven lens research notes, 3 AP

 • Najděte 5 Jhaviho poznámek ve story instanci Silence
 • Všechny jsou poschovávané v různých domech Jora's Keep
 • První poznámka
 • Druhá poznámka
 • Třetí poznámka
 • Čtvrtá poznámka
 • Pátá poznámka

 

Achievementy na mapě Bjora Marches:

Ancient Weaponeer - Collect all Ancient Boreal weapons, rewards 27 AP 

 • Zkompletujte sbírku skinů na Ancient Boreal zbraně, všechny jsou k zakoupení u karma prodejce Anette Eymundrdottir v Jora's Keep
 • Každý skin stojí 2 goldy a 25 Eternal Ice Shards (za celou kolekci tedy 32 goldů a 400 Eternal Ice Shards)
 • Jako odměnu za splnění dostanete: 14 Eitrite Ingots, 3 Berserker's Orichalcum Imbued Inscription a 10 Eternal Ice Shards

 

Bjora Marches Historian - Find and collect all the lore books in Bjora Marches, 5 AP

 • Doporučuji nejprve dokončit achievementy Raven Lens Scholar a The Hunger
 • Najděte 3 knihy
  • A Burden
   • Knihu najdete v lokaci Asgeir's Legacy (je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu)
  • Research Notes: Ancient Raven Lens
   • Po dokončení Raven Lens Scholar achievementu najdete knihu ve druhé místnosti Raven Sanctum
  • Whats Happening
   • Po dokončení The Hunger achievementu dropem z Boneskinnera

 

Bjora Marches Insight: Aberrant Forest - Discover this Icebrood Saga Mastery Insight in Bjora Marches,  1 AP

 • Commune Mastery Insight
 • Na jihu lokace Aberrant Forest

 

Bjora Marches Insight: Asgeir's Legacy - Discover this Icebrood Saga Mastery Insight in Bjora Marches, 1 AP

 • Commune Mastery Insight
 • Na severu lokace Asgeir's legacy (je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu)

 

Bjora Marches Insight: Fallen Mountain Overlook - Discover this Icebrood Saga Mastery Insight in Bjora Marches,  1 AP

 • Commune Mastery Insight
 • Na jihu lokace Fallen Mountains

 

Bjora Marches Insight: Ravenfrost Caverns - Discover this Icebrood Saga Mastery Insight in Bjora Marches, 1 AP

 • Commune Mastery Insight
 • V západní části lokace Ravenfrost Cavern

 

Bjora Marches Treasure Hunter - Open all of the norn chests within Bjora Marches, 3 AP

 • Vylootujte všechny Norn chestky (celkem jich je 11) roztroušené po mapě Bjora Marches
 • Mastery Essence manipulation není k otevření potřeba
 • Asgeir's Legacy 01 - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Asgeir's Legacy 02 - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Asgeir's Legacy 03 - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Asgeir's Legacy 04 - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Southern Mountains
 • Frozen Pass 01
 • Frozen Pass 02 - zde je nutné mountem roller beetle prorazit zeď, případně počkat až to někdo udělá jiný
 • Sons of Svanir Camp 01 
 • Sons of Svanir Camp 02 
 • Sons of Svanir Camp 03
 • Sons of Svanir Camp 04

Constant Vigilance - Defeat the boneskinner in the Aberrant Forest without losing any survivors, 5 AP

 • Porazte Champion Boneskinner, všech 8 potenciálních obětí musí zůstat naživu

 

Essence Looter - Open all essence chests in Bjora Marches, 3 AP

 • Vylootujte všechny essence chestky (celkem jich je 9)
 • Nutné mít všechny Essence Manipulation mastery na Tieru 2 - Tier 1 na malé bedýnky, Tier 2 na středně velké bedny
 • Esence fungují následovně
  • Resilience (červená) - otevírá (zelené) chestky s Valor zámkem
  • Valor (zelená) - otevírá (modré) chestky s Vigilance zámkem
  • Vigilance (modrá) - otevírá (červené) chestky s Resilience zámkem
 • (zelená) Valor Chest 01 - k otevření je potřeba červená Resilience
 • (zelená) Valor Chest 02 - k otevření je potřeba červená Resilience
 • (zelená) Valor Chest 03 - k otevření je potřeba červená Resilience
 • (modrá) Vigilance Chest 01 - k otevření je potřeba zelená Valor
 • (modrá) Vigilance Chest 02 - k otevření je potřeba zelená Valor, truhla je až na dně údolí
 • (modrá) Vigilance Chest 03 - k otevření je potřeba zelená Valor
 • (červená) Resilience Chest 01 - k otevření je potřeba modrá Vigilance
 • (červená) Resilience Chest 02 - k otevření je potřeba modrá Vigilance
 • (červená) Resilience Chest 03 - k otevření je potřeba modrá Vigilance

 

Essence Manipulation 101 - Complete Researcher Yarixx's tutorial on essence manipulation, 1 AP

 • Popovídejte si s Yarixxem v Jora's Keep
 • Bude po vás chtít, ať zaútočíte na jeden Pylon
 • Následně sbírejte vypadlé kuličky
 • Po dosažení 30 stacků Yarixx vyvolá Training dummy, na kterou je potřeba použít speciální skill
 • Pak už stačí jen vylootovat chestku

 

Friendly Breakups - Destroy 20 ice shards trapping allies, 3 AP

 • V průběhu meta eventu nebo v oblasti Asgeir's Legacy naskakuje Freezing cold buff
 • Po dosažení 20 stacků se proměníte v rampouch
 • Ke splnění achievementu se stačí 20x přes skill 1 z rampouchu dostat, ale počítá se i pomoc jiným hráčům

 

Hunting Champions - Defeat all the champion enemies in Bjora Marches, 6 AP

 • Porazte 11 championů na mapě Bjora Marches
 • Champion Icebrood Kodan - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Champion Icebrood Voice - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Champion Goliath - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Champion Sons of Svanir Tyrant - oblast je přístupná pouze po úspěšném dokončení meta eventu
 • Champion Aberrant Skelk
 • Champion Boneskinner
 • Champion Aberrant Murellow
 • Champion Fallen Kodan Berserker
 • Champion Fallen Leopard Shaman
 • Champion Sons of Svanir Summoner
 • Champion Sons of Svanir Brute

 

Junior Investigator - Assist Investigator Eleni in gathering evidence of a massacre in Bjora Marches,  3 AP

 • Dokončete 10x event "Search for evidence of the massacre at Jora's Keep"
 • Event může probíhat na 2 místech - jižně a severně od Jora's Keep
 • Prohledávejte Suspicious snow v oblasti eventu. Následně stačí odevzdat Evidence of Massacre u NPC Investigator Eleni.

 

Just Resting - Find Bright Shore, 1 AP

 • NPC Bright Shore najdete na POI Ruined Hut
 • Po splnění achievementu se odemkne nový achievement The Hunger

 

Luminary - Complete all the light puzzles in Bjora Marches, 5 AP

 • Dokončete všechny 4 světelné puzzle v Bjora Marches
 • Obdržíte titul Luminary

 

Lighting the Legacy - Complete the light puzzle in the chasm around Asgeir's Legacy, 1 AP

 • Otáčením zrcadel a rozbíjením případných překážek propojte sochy havranů světelnými koulemi
 • Puzzle začíná na dně údolí Asgheir's Legacy západně od POI Gates of Svanir

 

Lighting the Mountains - Complete the light puzzle in the Southern Mountains, 1 AP

 • Otáčením zrcadel a rozbíjením případných překážek propojte sochy havranů světelnými koulemi
 • Puzzle začíná jižně od Jora's Keep poblíž visty

 

Lighting the Frozen Pass - Complete the light puzzle in the Frozen Pass , 1 AP

 • Otáčením zrcadel a rozbíjením případných překážek propojte sochy havranů světelnými koulemi
 • Puzzle začíná na POI Claws Perch (na vrcholu věže) západně od Jora's Keep

 

Lighting the Forest - Complete the light puzzle in the Aberrant Forest, 1 AP

 • Otáčením zrcadel a rozbíjením případných překážek propojte sochy havranů světelnými koulemi
 • Puzzle začíná severně od Fallen Ruins v Aberrant Forest

 

Master of the Ancestral Forge - Collect all Restored Boreal weapons, rewards  50 AP

  •  Nakupte všechny recepty - Recipe: Restored Boreal weapon (32 goldů a 800 Eternal Ice Shards)
  • K výrobě zbraní je potřeba mít Weaponsmith lvl 400, Huntsman lvl 400 a Artificier lvl 400
  • Následně je nutné zbraně unlocknout, aby se započítaly do kolekce

 

Mysteries of the Raven Sanctum - Unlock the mysteries of the Raven Sanctum, 10 AP

 • Vyzkoušejte všechny varianty odpovědí v Raven Sanctum (celkem jich je 8)
 • Je potřeba mít odemčené obě Raven Attunements mastery
 • Buff trvá 24 hodin = jedna postava 1x denně. Pokud spěcháte, je možné použít i další postavy na účtu. Případně všechny varianty postupně projít v rámci story instance.
 • Odměnou na konci Raven Sanctum jsou 4 chestky
 • Kombinace odpovědí:
  1. Blessing of the Daybreak - Drive the beasts away from the healers./ The historical record./ I'll guide the old queen to the afterlife.
  2. Grace of Dawn - Drive the beasts away from the healers./ The historical record./ I choose the young prince to die.
  3. Consecration of Morning - Drive the beasts away from the healers./ The spell tome./ I'll guide the old queen to the afterlife.
  4. Invocation of Midday - Drive the beasts away from the healers./ The spell tome./ I choose the young prince to die.
  5. Supplication of Midday - Lead the healers to the wounded man./ The historical record./ I'll guide the old queen to the afterlife.
  6. Consecration of Evening - Lead the healers to the wounded man./ The historical record./ I choose the young prince to die.
  7. Grace of Dusk - Lead the healers to the wounded man./ The spell tome./ I'll guide the old queen to the afterlife.
  8. Blessing of Twilight - Lead the healers to the wounded man./ The spell tome./ I choose the young prince to die.

 

Ravens Favor - Claim victory in the Storms of Winter,  25 AP

 

Stop Hitting Yourself - Defeat your haunt in the Necromancers Ritual event, 1 AP

 • Zabijte svého dvojníka v průběhu eventu "Stop the Svanir Ritual"
 • Event může probíhat na 2 místech, viz níže

 

Supernatural - Accompany the Vigil relief crew and defeat the boneskinner in the Aberrant Forest, 5 AP

 • Dokončete 3 navazující eventy
  • "Escort the Vigil relief crew into the Aberrant Forest" - začíná u Jora's Keep
  • Následuje event "Kill the nigtmares hiding the survivors" 
  • Poslední event "Defeat the boneskinner" je náš starý známý Boneskinner

 

The Hunger - Collect all the food Bright Shore desires, rewards  10 AP 

 • K odemčení achievementu je nutné najít NPC Bright Shore a tím splnit achievement Just Resting
 • NPC Bright Shore si řekne o 6 různých pokrmů
 • Jako odměnu za splnění dostanete: 10 Eitrite Ingotů a Berserker's Orichalcum Inbued Inscription 
  • Imported Blood Orange - kupte od karma prodejce Anette Eymundrdottir (za karmu a 50 Eternal Ice Shard) v Jora's Keep
  • Rabbit Meat Chunk - padá z králíků (rabbit) v oblasti Frozen Pass
  • Deer Meat Chunk - padá z jelenů (deer) v oblasti Frozen Pass
  • Bear Flank - padá z arctodusů v oblasti Svanir Plateau
  • Abberant Warg Meat Chunk - padá z wargů v oblasti Aberrant Forest
  • Boneskinner Flank - opět Champion Boneskinner

 

Whisper in the Dark Mastery - Complete all 20 Whisper in the Dark achievements, Prize of the Boneskinner Skin  25 AP

 • Na meta achievement je potřeba splnit 20 achievementů z 27 možných

 

Strike Mission achievementy:

 • Úspěšně dokončete Strike Mission v Bjora Marches
 • 3 varianty níže se střídají na týdenní bázi

Legendary Boneskinner - Kill the boneskinner in Sanctum Arena, 10 AP 

Legendary High Shaman - Defeat the High Shaman in the Sanctum Arena, 10 AP 

Legendary Voice of the Fallen and Claw of the Fallen - Defeat the Voice of the Fallen and Claw of the Fallen in the Sanctum Arena, 10 AP 

 

Skryté achievementy:

Everyone's a Critic - Defeat the Enraged Cook, 1 AP 

 • V každém Svanir kempu můžete rozbíjet kuchařské náčiní a ingredience (cook's supplies)
 • Pokud si dáte záležet, přijde se na vás podívat rozlobený kuchař osobně (Veteran Enraged Cook)
 • Stačí ho zabít... (aneb běžná praxe z restaurací a barů v případě nespokojenosti s kuchyní)

 

Give in - Sleep within Bjora Marches, 0 AP 

 • Dejte se šlofíka (emote /sleep) kdekoli v Bjora Marches
 • I Commander si potřebuje občas odpočinout ;-)

 

Sweet Surrender - Become a boneskinner, 0 AP 

 • Použijte Boneskinner Tonic nebo Endless Boneskinner Tonic
 • Obě varianty můžete koupit od karma prodejce Anette Eymundrdottir v Jora's Keep
 • Jednorázovou variantu dostanete jako odměnu v průběhu plnění achievementu Master of the Ancestral Forge

Přidat komentář